Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η έννοια της ενεργούς γήρανσης (“active ageing”) προϋποθέτει μια διαδικασία κατά την οποία παρέχονται βέλτιστες ευκαιρίες για την υγεία, την κοινωνική συμμετοχή και την ασφάλεια στα άτομα άνω των 65, με τελικό σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής τους. Για παράδειγμα, η συμμετοχή στην κοινότητα είναι ένα βασικό στοιχείο της ενεργούς γήρανσης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που νιώθουν αποκομμένοι μεγαλώνοντας, μετά τη συνταξιοδότησή τους, χωρίς ευκαιρίες να συνεισφέρουν στην κοινότητά τους. Γι’ αυτόν τον λόγο και για να μειωθεί αυτό το αίσθημα της περιθωριοποίησης, όχι μόνο από τα άτομα της τρίτης ηλικίας που ξαφνικά αισθάνονται ότι δεν μπορούν να συμβάλουν πια στον κόσμο γύρω τους αλλά και από τη μεριά της κοινότητάς τους που μπορεί να έχει μια λανθασμένη άποψη, αναπτύσσονται διάφορες ευκαιρίες συμμετοχής όπως ο εθελοντισμός ή η ανταποδοτική οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, η ανταποδοτική οικονομία, αποτελεί μια σχετικά καινούργια, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έννοια που συνιστά πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες, δεδομένα και δεξιότητες. Για παράδειγμα, σκεφτείτε κάποιον του οποίου η μητρική του γλώσσα είναι τα Ιαπωνικά και συμμετέχει σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία μπορούν να τον εντοπίζουν άνθρωποι που θέλουν να συνομιλήσουν στα Ιαπωνικά προκειμένου να αποκτήσουν άνεση στον προφορικό λόγο. Στην περίπτωση του πρώτου λοιπόν, το άτομο αυτό προσφέρει τον χρόνο και τις ικανότητές του προκειμένου να βοηθήσει κάποιον άλλον. Με άλλα λόγια, η ανταποδοτική οικονομία δεν περιλαμβάνει την απόκτηση κάποιου υλικού αγαθού, αντιθέτως οι άνθρωποι μπορούν πχ να μοιράζονται … τον χρόνο ή τον χώρο τους, με ή χωρίς χρηματική αμοιβή. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα Airbnb είναι ένα είδος ανταποδοτικής οικονομίας: οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν τους χώρους τους σε ταξιδιώτες και τουρίστες έναντι χρημάτων.

Το έργο «Colabor-active: Development of a training program for enhancing active ageing through not-for-profit sharing economy» έχει σκοπό να αξιοποιήσει την ανταποδοτική οικονομία που δεν αποσκοπεί στο χρηματικό κέρδος, προκειμένου να ενισχύσει την ενεργό γήρανση των πολιτών. Το βασικό εργαλείο αυτής της πρωτοβουλίας θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι θα βρίσκουν συγκεντρωμένες όλες τις σχετικές πληροφορίες, χρήσιμο υλικό καθώς και διάφορες ιστοσελίδες ανταποδοτικής οικονομίας. Ακόμα στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί ένας οδηγός προκειμένου να μάθουν περισσότερα για το πως να κινούνται στον διαδικτυακό χώρο, καθώς ακόμα και διάφορες δραστηριότητες κατάρτισης και εξοικείωσης με τα διάφορα θέματα και πεδία που εξερευναεί το έργο. Σκοπός του έργου είναι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σ’ ένα κόσμο που συνεχώς αλλάζει, να νιώθουν ότι μπορούν ακόμα να συνεισφέρουν το ίδιο στην κοινότητά τους, καθώς ακόμα και να βλέπουν την τεχνολογία ως αρωγό αυτής της προοπτικής και όχι ως τροχοπέδη.

Το έργο ξεκίνησε από την πρώτη διεθνή συνάντηση στη Βαλένθια της Ισπανίας με τη συμμετοχή και των έξι εταίρων, δηλαδή του Polibienestar Research Institute (Ισπανία), E-Seniors (Γαλλία), Institute for Work and Technology (Γερμανία), Institute of Entrepreneurship Development (Ελλάδα), Coordina (Ισπανία) and Forba (Αυστρία).

Μείνετε συντονισμένοι για τις πρώτες δραστηριότητες του έργου!