Το Erasmus+ έργο “Colabor-active: Development of a training program for enhancing active ageing through not-for-profit sharing economy” κινείται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:

  • Την πληροφόρηση για την Ενεργό Γήρανση, που είναι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «η διαδικασία της βελτιστοποίησης των ευκαιριών για υγεία, συμμετοχή και ασφάλεια, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν»
  • Την ενημέρωση πάνω στην Ανταποδοτική Οικονομία, δηλαδή διάφορα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα που επιτρέπουν την κοινή πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες και πληροφόρηση
  • Την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος και μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Ανταποδοτική Οικονομία με την ταυτόχρονη ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Βασιζόμενοι σε αυτούς τους 3 πυλώνες, δημιουργήσαμε ως εταιρικότητα 4 παραδοτέα εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο αυτά μπορούν ωφελήσουν την κάθε κοινότητα. Πληροφορίες για το πρώτο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Στο πλαίσιο του έργου, λοιπόν, αναπτύξαμε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρέχει βασικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα εξής θέματα:

  • Ενεργός Γήρανση, όπου μαθαίνουμε  τι είναι η ενεργός γήρανση, πώς μπορούμε να την εντάξουμε στη ζωή μας, πώς μπορούμε να την προάγουμε και ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που την επηρεάζουν
  • Ψηφιακές δεξιότητες, όπου βλέπουμε βασικές ψηφιακές δεξιότητες, κοινωνικά μέσα και δίκτυα και πλατφόρμες διαδικτυακής εκπαίδευσης
  • Αυτο-διάγνωση δεξιοτήτων Ενεργού Γήρανσης, όπου εξερευνούμε κατά πόσο είμαστε ενεργοί στην κοινότητά μας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους γύρω μας, αλλά και το αντίστροφο
  • Πλατφόρμες μη κερδοσκοπικής ανταποδοτικής οικονομίας, όπου μαθαίνουμε πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε, καθώς και τι κερδίζουμε από αυτές
  • Δίκτυα συνεργασίας, πώς δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινότητα/ένα δίκτυο στη γειτονιά μας και πώς να αξιοποιήσουμε τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες/δεξιότητές μας

Μπορείτε να ανακαλύψετε αυτά τα θέματα μέσα από το διαδραστικό υλικό και τις πρωτότυπες ασκήσεις στην διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για τις ανάγκες του έργου, https://platform.colabor-active.eu/. Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται όχι μόνο σε άτομα άνω των 60 αλλά, αλλά και σε κοινότητες και εκπαιδευτές και έχει σκοπό να ενημερώσει σχετικά με την ενεργό γήρανση, πως αυτή μπορεί να γίνει μέρος της ζωή των αγαπημένων μας ατόμων και των μελών της κοινωνίας μας, αλλά και στο πως μπορούμε εμείς οι ίδιο να γίνουμε αρωγοί αυτής της προσπάθειας!