ΕΤΑΙΡΟΙ

project Partners

POLIBIENESTAR RESEARCH INSTITUTE

POLIBIENESTAR RESEARCH INSTITUTE

Το Polibienestar είναι Ινστιτούτο Δημόσιας Έρευνας του Πανεπιστημίου της Βαλένθια. Ειδικεύεται στην έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνική τεχνολογία, τις τεχνικές συμβουλές και την κατάρτιση στον τομέα δημόσιας πολιτικής. Ο βασικός στόχος του οργανισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ευημερία της κοινωνίας.

Ισπανία

E-seniors

E-seniors

Ο E-Seniors είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2004 και στοχεύει στην καταπολέμηση του αποκλεισμού ατόμων από το διαδικτυακό περιβάλλον, παρέχοντας πρόσβαση και κατάρτιση σε ηλικιωμένους ή / και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Γαλλία

WH Gelsenkirchen

WH Gelsenkirchen

(ΙΑΤ) Το Ινστιτούτο Εργασίας και Τεχνολογίας είναι ένας ερευνητικός οργανισμός του Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών που απασχολεί περίπου 50 εργαζόμενους. Το ΙΑΤ στοχεύει στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που ενισχύουν την ποιότητα ζωής ηλικιωμένων ατόμων, ενώ επικεντρώνονται και σε τεχνολογικές αλλά και κοινωνικές καινοτομίες και προσεγγίσεις.

Γερμανία

 
iED

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΙΝΑΝΕΠ)

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία και στόχος της είναι η ανάπτυξη της καινοτομίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Βασικοί τομείς τεχνογνωσίας του Ινστιτούτου αποτελούν η Επιχειρηματικότητα, η Εκπαίδευση και η Απασχόληση. Το Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με ένα πλήθος φορέων/οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα.

Ελλάδα

COORDINA

COORDINA

COORDINA is a Spanish consulting firm specialized in Innovation, Human Resources and Training, Strategy and Management Systems, Corporate Social Responsibility and Projects Management.

Η COORDINA είναι μια εταιρεία συμβουλευτικής που ειδικεύεται στην Καινοτομία, το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κατάρτιση, καθώς και στα Συστήματα Στρατηγικής και Διαχείρισης και την υλοποίηση έργων. Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στα έργα ERASMUS + KA2, και, μεταξύ άλλων, συμμετέχει στο πρόγραμμα co-LABOURative LAB Project (2016-2018), που επιδιώκει να βελτιώσει και να ενισχύσει την απασχολησιμότητα ανέργων μέσω νέων μορφών απασχόλησης. Ακόμα, συνδέεται με άλλα ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα στον τομέα της Ενεργούς Γήρανσης και της Ποιότητας Ζωής Ηλικιωμένων Ανθρώπων και άλλων ευπαθών ομάδων.

COORDINA is also linked with other European projects and networks in the field of Active Ageing and Quality of Life of Elder Persons and vulnerable groups.

Ισπανία

FORBA

FORBA – Working Life Research Centre

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ Το FORBA είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην κοινωνικο-επιστημονική έρευνα για την εργασία και την απασχόληση. Έχει διεπιστημονικό και διεθνή χαρακτήρα, εξετάζοντας την μακροπρόθεσμη συνεργασία με ερευνητές όχι μόνο στην ΕΕ αλλά και παγκόσμια.

Αυστρία

  • This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Terms of Service