Η ενεργός γήρανση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη, με άτομα άνω των 65 ετών να ψάχνουν συνεχώς νέους τρόπους να παραμένουν ενεργοί στην κοινότητά τους, να μαθαίνουν καινούργια πράγματα, αλλά και να ανανεώνουν τις γνώσεις τους, και γενικά να παρακολουθούν τις εξελίξεις ώστε να μένουν πάντα σχετικοί και ενημερωμένοι και κατ’ επέκταση ενεργά μέλη της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του έργου Colabor-active: Development of a training program for enhancing active ageing through not-for-profit sharing economy, το οποίο έχει ως βασικό του άξονα την ενεργό γήρανση και πως αυτή μπορεί να ενισχυθεί μέσω της μη-κερδοσκοπικής, ανταποδοτικής οικονομίας και των διάφορων πλατφορμών που την προάγουν, ερευνήσαμε ως εταιρικότητα υπάρχουσες, σχετικές πρωτοβουλίες σε κάθε μία από τις χώρες-εταίρους, δηλ. Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Αυστρία.

Τα ευρήματα αυτής της ερευνάς συγκεντρώθηκαν στο έγγραφο “COLABOR-ACTIVE State of art” το οποίο θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας https://colabor-active.eu/. To έγγραφο συγκεντρώνει πρωτοβουλίες μη-κερδοσκοπικής, ανταποδοτικής οικονομίας για τις 5 συμμετέχουσες χώρες, μελετώντας κυρίως την αξιοποίηση της Τράπεζας Χρόνου στην προαγωγή της ενεργούς γήρανσης.

Σύμφωνα με τη συλλογικότητα Αλληλεγγύη για Όλους, «η Τράπεζα χρόνου είναι ένα δίκτυο αλληλέγγυας οικονομίας, ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών με μονάδα συναλλαγής το χρόνο και όχι τα χρήματα. Η Τράπεζα Χρόνου έχει ιδιαίτερη κοινωνική χρησιμότητα διότι αφενός μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες κάθε νοικοκυριού χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος και αφετέρου ως δίκτυο πολιτών συμβάλλει στη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών ενδυναμώνοντας τον κοινωνικό ιστό της περιοχής, όπως επίσης συμβάλει στην ενεργοποίηση των πολιτών σε ένα εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο.»

Μελετήστε λοιπόν τον Οδηγό και μάθετε για τις Τράπεζες Χρόνου της Ευρώπης!