Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η έννοια της ενεργούς γήρανσης (“active ageing”) προϋποθέτει μια διαδικασία κατά την οποία παρέχονται βέλτιστες ευκαιρίες για την υγεία, την κοινωνική συμμετοχή και την ασφάλεια στα άτομα άνω των 65, με τελικό σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής τους. Ακόμα, περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιπλέον δραστηριότητα που επιδιώκουν αυτά τα άτομα και έχει ως τελικό σκοπό τη συμμέτοχή στα κοινά, την ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει και ό,τι αλλάζει γύρω τους και την ανανέωση των γνώσεων τους αλλά και την απόκτηση νέων.

To Erasmus+ έργοColabor-active: Development of a training program for enhancing active ageing through not-for-profit sharing economy έφερε στο προσκήνιο την ενεργό γήρανση σε συνάρτηση με τις ψηφιακές δεξιότητες και την μη-κερδοσκοπική, ανταποδοτική οικονομία μέσα από μια πιλοτική εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο 2019.

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, όντας ένας από τους εταίρους του έργου, με τη συνεργασία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων. Πραγματοποιήθηκε στον χώρο του κέντρου, ο οποίος είναι εξοπλισμένος με απλές αίθουσες αλλά και με αίθουσες υπολογιστών με τη συμμετοχή κυρίως ατόμων από τα μαθήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών που παρέχει ο Δήμος.

Η εκπαίδευση, η οποία ήταν χωρισμένη σε δια ζώσης και διαδικτυακά σεμινάρια, εισήγαγε διάφορες και ενδιαφέρουσες θεματικές, όπως για παράδειγμα:

  • Ενεργός Γήρανση: τι είναι και πώς μπορούμε να την εντάξουμε στη ζωή μας;
  • Ψηφιακές Δεξιότητες: εισαγωγή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα κοινωνικά δίκτυα
  • Αυτό-διάγνωση δεξιοτήτων: τι χρειάζομαι από την κοινότητά μου και τι χρειάζεται η κοινότητά μου από μένα;
  • Συνεργατικές δεξιότητες: ποιες είναι και πώς μπορώ να τις αναπτύξω;
  • Πλατφόρμες μη-κερδοσκοπικής, ανταποδοτικής οικονομίας: ποιες είναι και πως μπορώ να τις χρησιμοποιήσω; Ευκαιρίες και εμπόδια που παρουσιάζουν;
  • Δημιουργία δικτύων: Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα δίκτυο στην κοινότητά μου ανάλογα με τα ενδιαφέροντα ή και τις ελλείψεις που υπάρχουν;

Οι διαδικτυακές συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας https://platform.colabor-active.eu/, η οποία αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και περιέχει όλο το εκπαιδευτικό το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Η πιλοτική εκπαίδευση, η οποία υλοποιήθηκε ταυτόχρονα και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες, δηλαδή την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019 με μεγάλη επιτυχία και θετική ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα, αλλά και η ανατροφοδότηση από τις ομάδες-στόχο, θα αποτελέσουν τη βάση για τη βελτίωση και τελειοποίηση των παραδοτέων του έργου. Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί θα προσαρμοστεί στις ανάγκες των κοινοτήτων προκειμένου να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.