Ενεργός Γήρανση και Ψηφιακές Δεξιότητες: μια εκπαίδευση σε συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων!

active-ageing

Γνωρίστε τα παραδοτέα του έργου Colabor-active!

trapeza-xronou

Ενεργός Γήρανση και Τράπεζα Χρόνου: ένας Ευρωπαϊκός οδηγός

Colabor-active εργαστήριο: συζήτηση για το εκπαιδευτικό υλικό με τους τελικούς χρήστες

2η διακρατική συνάντηση για το έργο COLABOR-ACTIVE

Γνωρίστε το έργο COLABOR-ACTIVE!

  • This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Terms of Service