Στο Παρίσι, στις 26 και 27 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η 2η διακρατική συνάντηση του έργου COLABOR-ACTIVE. Το έργο, που έχει σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της ενεργούς γήρανσης μέσω της οικονομίας που δεν αποσκοπεί στο κέρδος, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Η εταιρικότητα του έργου, που περιλαμβάνει οργανισμούς από την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστρία, συμπεριλαμβανομένου του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝΑΝΕΠ), είχε την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης να συζητήσει σχετικά με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις με τις ομάδες στόχο σχετικά με τη δημιουργία της πλατφόρμας που θα φιλοξενήσει το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί αργότερα στο πλαίσιο του έργου. Επιπλέον, οι εταίροι παρουσίασαν τα αρχικά τους βήματα όσον αφορά το υλικό, ενώ οι πιο συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι του ΙΝΑΝΕΠ παρουσίασαν ένα αρχικό πλάνο της πλατφόρμας, την οποία και θα υλοποιήσουν, προκειμένου να συζητήσουν με τους εταίρους και να ανταλλάξουν απόψεις με σκοπό τη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα είναι εύχρηστη για την ομάδα στόχο.